Az idei járvány helyzet miatti különleges adventben – amikor a találkozási lehetőségeink korlátozottak –, rendhagyó módon is szeretnénk segíteni az ünnepre való lelki készülést.
A templomkertbe egy adventi imaösvényt készítettünk. A park fáira rögzítettünk hat táblát, melyeken elhelyezett igék, gondolatok, képek és imádságok segíthetik az egyéni elcsendesedést és az ünnepre való készülést. Terveink szerint a tablók minden ádventi héten új tartalommal telnek meg majd. Vagyis érdemes lesz minden héten végigjárni ezen az imaösvényen.

Calendar